สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิกตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 อายุไม่เกิน 56 ปี

   รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่ลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ

    https://drive.google.com/file/d/16mxo-q7_NWqoTBHJZ-GsG9AlDagAPeoE/view

 

สส.ชสอ

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม     รับสมัครวันที่ 1มกราคม2562 - 31 ธันวาคม 2562 รับสมัครสมาชิกผู้ที่เกิดใน ตั้งแต่ 1มกราคม พ.ศ.2506 ขึ้นไป ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท ค่าสมัคร 20  บาท ค่าบำรุง 20  บาท รวมเป็นเงิน  4,840 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศและใบสมัคร