วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมมอบหมายงานให้คณะกรรมการชุดที่ 38

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย ดร. ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการชุด ที่ 37 จัดประชุมเพื่อส่งมอบหมายงานต่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 โดยนายชวน โทอิ้ง ร่วมลงนามรับมอบหมายงาน พร้อมด้วยนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขสมัย สมพงษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

คุณอยู่ที่: Home ประชุมมอบหมายงานให้คณะกรรมการชุดที่ 38