วันพุธ, 05 มีนาคม 2557

สหกรณ์ได้รับโล่รางวัล "สหกรณ์ดีเด่น"

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา นายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด พร้อมกับนายธานี ก่อบุญ ที่ปรึกษาสหกรณ์ เข้ารับโล่รางวัล “สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค” ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี
          พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ในงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี ๒๕๕๗” นอกจากนี้ รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้ให้เกียรติร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ที่ได้รับรางวัล “สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2557”

คุณอยู่ที่: Home สหกรณ์ได้รับโล่รางวัล "สหกรณ์ดีเด่น"