วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562

สหกรณ์สัญจร รพ.โพนนาแก้ว

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2562” โดยนายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญอยู่ กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางนิลุบล เทพล ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ออกให้บริการสมาชิกในโรงพยาบาลโพนนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา พร้อมเปิดให้บริการ รับสมัครสมาชิกใหม่, เปิดบัญชีเงินฝาก, รับฝากเงินและเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน และบริการครบวงจร ซึ่งทางสหกรณ์ได้นำของชำร่วยเป็นร่มมอบให้กับสมาชิกที่ร่วมกิจกรรม และทำธรุกรรมกับสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วย สำหรับครั้งต่อไปสหกรณ์มีกำหนดการที่จะออกสัญจรพบสมาชิก ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 รพ.เต่างอย เวลา 13.00-15.30 น. สหกรณ์จึงเรียนเชิญสมาชิก และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียง ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและฟังบรรยาย ตามวันเวลาดังกล่าวเพื่อใช้บริการของสหกรณ์

คุณอยู่ที่: Home สหกรณ์สัญจร รพ.โพนนาแก้ว