วันพุธ, 02 มกราคม 2562

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กสธท

วันที่ 24 กันยายน 2561 ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ , คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท ล้านที่ 1 ) ให้แก่ทายาทนาย พิน สมพมิตร จำนวนเงิน 1,026,697.62 บาทและในโอกาสนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับการสูญเสียในครั้งนี้ด้วย

คุณอยู่ที่: Home มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กสธท