วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562

งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด นำโดยนายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562” ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัด, ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

คุณอยู่ที่: Home งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562