สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด

สหกรณ์โคนมวาริช

 

ข้อมูลรายละเอียดสินค้าของ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด  

สินค้า OPC ปี 2555 ระดับ 5 ดาว


  
รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 470605-CA003

ผลิตภัณฑ์ (Product) นม UHT (5 ดาว ปี 2555)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
นม UHT (รหัสโอทอป 47060002678848)
(OPC55 SO5Stars)55B,555B,OPC555


สถานที่จำหน่าย 
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด
18 หมู่ 4 บ้านป่าโจด ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 
ติดต่อ : นายนา แพงศรี
โทร : 0 4297 3665-8

หมายเหตุ 
ภาพจากการคัดสรร OPC 2555 ระดับประเทศ

 

คุณอยู่ที่: Home เครือข่ายสหกรณ์ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด