สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง

สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง

ข้อมูลรายละเอียดสินค้าของ   

OPC ปี 2552 ระดับ 4 ดาวมผช.2/2546
  
รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 471801-CA001


รหัสโอทอป (OPC): 47180015

ผลิตภัณฑ์ (Product) น้ำเม่า (4 ดาว ปี 2552)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
น้ำเม่า (รหัสโอทอป 471800155201)(OPC52SO4Stars)52B,524B

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552
ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (มผช.) : 2/2546 

สถานที่จำหน่าย 
สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง 
3 โนนหัวช้าง หมู่ 8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 
ติดต่อ : นายเนาว์ บัวแก้ว
โทร : 08-6006-6752, 0-4298-1116

หมายเหตุ 
ภาพจากการคัดสรร OPC 2552 ระดับประเทศ

คุณอยู่ที่: Home เครือข่ายสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง