วันเสาร์, 02 พฤศจิกายน 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 9/2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 9/2562 โดยนายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขสมัย สมพงษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

คุณอยู่ที่: Home ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 9/2562