วันพฤหัสบดี, 05 ธันวาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 10/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 10/2562 โดยนายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขสมัย สมพงษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

คุณอยู่ที่: Home ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 10/2562