วันจันทร์, 09 มีนาคม 2563

ประชุมดำเนินการ ครั้ง 3/2563

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 3/2563 โดย ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อดิศร์ ใจดี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

คุณอยู่ที่: Home ประชุมดำเนินการ ครั้ง 3/2563