วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562

สัญจรพบสมาชิก รพร.สว่างแดนดิน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2562” โดยนายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสุรางค์ วนะภูติ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ออกให้บริการสมาชิกในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา พร้อมเปิดให้บริการ รับสมัครสมาชิกใหม่, เปิดบัญชีเงินฝาก, รับฝากเงินและเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน และบริการครบวงจร ซึ่งทางสหกรณ์ได้นำของชำร่วยเป็นร่มมอบให้กับสมาชิกที่ร่วมกิจกรรม และทำธุรกรรมกับสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วย สำหรับครั้งต่อไปสหกรณ์มีกำหนดการที่จะออกสัญจรพบสมาชิก ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 รพ.กุสุมาลย์ เวลา 13.00-15.30 น. สหกรณ์จึงเรียนเชิญสมาชิก และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียง ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและฟังบรรยาย ตามวันเวลาดังกล่าวเพื่อใช้บริการของสหกรณ์

คุณอยู่ที่: Home สัญจรพบสมาชิก รพร.สว่างแดนดิน