วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก รพ.วานรนิวาส

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ได้จัดโครงการ "สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2563" ณ โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการออกพบปะสมาชิกให้บริการตามหน่วยงานต่างๆ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานครึ่งปีที่ผ่านมา และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่สมาชิก, เปิดรับสมาชิกใหม่, เพิ่มหุ้นรายเดือน, เปิดบัญชีเงินฝาก และบริการครบวงจร

คุณอยู่ที่: Home สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก รพ.วานรนิวาส