วันอังคาร, 17 มีนาคม 2563

สอ.สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ดูงาน 63

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ ได้ร่วมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเงินกู้ของสหกรณ์ทั้งระบบ (one stop Service) งานระบบ It และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจการสหกรณ์ การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อ เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด และสหกรณ์ออมสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำหัด เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

คุณอยู่ที่: Home สอ.สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ดูงาน 63