วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562

ทำบุญวันครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ 38 ปี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดพิธีทำบุญสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 38 ปี โดยนายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38, ที่ปรึกษา, ผู้ตรวจสอบกิจการ,ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ ให้ความสำคัญเข้าร่วมพิธีทำบุญวันครบรอบก่อตั้งสหกรณ์

คุณอยู่ที่: Home ทำบุญวันครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ 38 ปี