วันพุธ, 19 มิถุนายน 2562

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก รพ.เต่างอย

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2562” โดยนายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางนิลุบล เทพล ผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ออกให้บริการสมาชิกในโรงพยาบาลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา พร้อมรับสมัครสมาชิกใหม่, เปิดบัญชีเงินฝาก, รับฝากเงินและเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน และบริการครบวงจร ซึ่งทางสหกรณ์ได้นำของชำร่วยเป็นร่มมอบให้กับสมาชิกที่ร่วมกิจกรรม และทำธุรกรรมกับสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วย สำหรับครั้งต่อไปสหกรณ์มีกำหนดการที่จะออกสัญจรพบสมาชิก ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ รพ.วานรนิวาส เวลา 13.00-15.30 น. สหกรณ์จึงเรียนเชิญสมาชิก และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียง ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและฟังบรรยาย ตามวันเวลาดังกล่าวเพื่อใช้บริการของสหกรณ์

คุณอยู่ที่: Home สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก รพ.เต่างอย