วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2562

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 5

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 38 โดยนายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขสมัย สมพงษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

คุณอยู่ที่: Home ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 5