วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562

26 พฤศจิกายน 2562 ประชุมอำนวยการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 10/2562 โดยนายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขสมัย สมพงษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

คุณอยู่ที่: Home 26 พฤศจิกายน 2562 ประชุมอำนวยการ