วันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2562

วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดร.ธานี ก่อบุญ รองประธานเขตพื้นที่ ชสอ.ภาคตะวันออกเฉียงและคณะกรรมการฯ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด และเครือข่ายสหกรณ์ 7 ประเภทในสกลนคร จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย การเดินรณรงค์ การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของสหกรณ์ การเสวนาทางวิชาการที่โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ ไพศาลธนวัฒน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

คุณอยู่ที่: Home วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562