ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563

 

coop04

นางสาวคำหยาด ใจสู้ศึก
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
08-1380-0887


coop02

นางวัชราภรณ์ พ่อคุณตรง
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
08-1869-3199

 

coop03

นางสุภาดา ตามัย
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
08-1828-6826

coop01

นางสาวสุทัชชา วิทยพาณิชกร
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
08-7216-0874

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบกิจการ