เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

 

Nirubon

นางนิลุบล    เทพล
ผู้จัดการ
089-940-2682

 mali

นางมะลิ  ณัฐสรณ์
หัวหน้าแผนกการเงิน
098-097-6353

 

Duan

นางเดือนเพ็ญ ปัดนา
หัวหน้าแผนกบัญชี
087-858-3614

 

 

AOY

นางสาวเพ็ญประภา  โคสันเทียะ
ผู้ช่วยหัวหน้าธุรการ 
085-749-2883

 

 

 

Kero

นายยุทธพงษ์  โถตันคำ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

TOM

นายพรรษา  สุขชม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
093-545-0808
 

KOB

นางสาวรัตติยา  แก้วสุข
เจ้าหน้าที่บัญชี
081-871-3445

 

wan

นางสาวหนึ่งฤทัย  จันปุ่ม
เจ้าหน้าที่การเงิน
095-646-9737
 

 

YOS

นายเทวิน  โคตรธรรม
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
09-5664-3929

 

kwang

นางสาวชนิกานต์  อัคฮาดศรี
เจ้าหน้าที่บัญชี
 

 

คุณอยู่ที่: Home ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ